Disclaimer

Gebruik van de website www.lottedeman.nl

Lotte de Man te Spijkenisse besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie op haar website. De inhoud en functionaliteit worden zorgvuldig gecontroleerd en geactualiseerd, echter juistheid wordt niet gegarandeerd. 

Bezoekers kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten of garanties ontlenen. Voor prijzen of informatie op de website geldt een voorbehoud van kennelijke fouten, op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst geclaimd worden.

Lotte de Man kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik hiervan en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie en aangeboden diensten.

Deze website kan voor jouw informatie verwijzen naar producten, diensten, websites of publicaties van derden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.


Informatie gebruiken 

Lotte de Man behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten en merkrechten, met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Lotte de Man over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.


Wijzigingen

Lotte de Man behoudt zich het recht voor om de informatie op de website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.


Lotte de Man

KvK nummer 87562669